ناپلئون بناپارت

«ناامیدی نخستین گامی است که شخص به سوی گور می‌‌برد.»

دسته بندی: برنامه‌نویسی